Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

Saleen μοντέλα και γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

Saleen μοντέλα στην παραγωγή (1)

Μοντέλα που έχουν καταργηθεί Saleen (1)
Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων Πίσω στο Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων