Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

Mitsuoka μοντέλα και γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

Mitsuoka μοντέλα στην παραγωγή (1)

Μοντέλα που έχουν καταργηθεί Mitsuoka (3)
Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων Πίσω στο Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων