Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

Dodge Caravan γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

Caravan V (facelift 2011) Caravan V Caravan IV LWB Caravan IV SWB Caravan III SWB Caravan III LWB Caravan II SWB Caravan II LWB Caravan I

Dodge Caravan V (facelift 2011) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.6 V6 (287 Hp) Automatic μίνι βαν 5 287 Βενζίνη 2011 2018


Dodge Caravan V 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
4.0 V6 (257 Hp) Automatic μίνι βαν 5 257 Βενζίνη 2008 2010
3.8 V6 (200 Hp) Automatic μίνι βαν 5 200 Βενζίνη 2008 2010
3.8 V6 (193 Hp) Automatic μίνι βαν 5 193 Βενζίνη 2008 2010
3.3 V6 (178 Hp) Automatic μίνι βαν 5 178 Βενζίνη 2008 2010


Dodge Caravan IV LWB 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.8 V6 (218 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 218 Βενζίνη 2000 2007
3.5 V6 (233 Hp) Automatic μίνι βαν 5 233 Βενζίνη 2000 2007
3.8 V6 (218 Hp) Automatic μίνι βαν 5 218 Βενζίνη 2000 2007
3.8 V6 (208 Hp) Automatic μίνι βαν 5 208 Βενζίνη 2000 2007
3.5 V6 (233 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 233 Βενζίνη 2000 2007
3.3 V6 (182 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 182 Βενζίνη 2000 2007
3.3 V6 (182 Hp) Automatic μίνι βαν 5 182 Βενζίνη 2000 2007

Dodge Caravan IV SWB 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.8 V6 (218 Hp) Automatic μίνι βαν 5 218 Βενζίνη 2000 2007
3.3 V6 (182 Hp) μίνι βαν 5 182 Βενζίνη 2000 2007
2.4 (152 Hp) Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 2000 2007


Dodge Caravan III SWB 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.8 V6 (166 Hp) Automatic μίνι βαν 5 166 Βενζίνη 1996 2000
2.4 (152 Hp) Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
3.8 V6 (166 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 166 Βενζίνη 1996 2000
3.3 V6 (158 Hp) Automatic μίνι βαν 5 158 Βενζίνη 1996 2000
3.0 V6 (152 Hp) Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
3.0 V6 (152 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
2.5d (116 Hp) μίνι βαν 5 116 πετρέλαιο 1996 2000
2.4 (152 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
2.4 (152 Hp) 4x4 μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
2.4 (152 Hp) μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000

Dodge Caravan III LWB 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.3 V6 (158 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 158 Βενζίνη 1996 2000
3.0 V6 (152 Hp) Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
3.0 V6 (152 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 152 Βενζίνη 1996 2000
3.3 V6 (158 Hp) Automatic μίνι βαν 5 158 Βενζίνη 1996 2000
3.8 V6 (166 Hp) Automatic μίνι βαν 5 166 Βενζίνη 1996 2000
3.8 V6 (166 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 5 166 Βενζίνη 1996 2000

Dodge Caravan II SWB 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.3 V6(165 Hp) Automatic μίνι βαν 4 165 Βενζίνη 1991 1995
3.0 V6 (144 Hp) Automatic μίνι βαν 4 144 Βενζίνη 1991 1995
2.5 (102 Hp) μίνι βαν 4 102 Βενζίνη 1991 1995
3.3 V6 (152 Hp) Automatic μίνι βαν 4 152 Βενζίνη 1991 1995
2.5 (102 Hp) Automatic μίνι βαν 4 102 Βενζίνη 1991 1995
2.5 (102 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 4 102 Βενζίνη 1991 1995
3.3 V6 (165 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 4 165 Βενζίνη 1991 1995
3.3 V6 (152 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 4 152 Βενζίνη 1991 1995
3.0 V6 (144 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 4 144 Βενζίνη 1991 1995
2.5 (102 Hp) 4x4 μίνι βαν 4 102 Βενζίνη 1991 1995

Dodge Caravan II LWB 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.3 V6 (164 Hp) Automatic μίνι βαν 4 164 Βενζίνη 1991 1995
3.3 V6 (152 Hp) Automatic μίνι βαν 4 152 Βενζίνη 1991 1995
3.8 V6 (164 Hp) Automatic μίνι βαν 4 164 Βενζίνη 1991 1995
3.3 V6 (164 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 4 164 Βενζίνη 1991 1995
3.3 V6 (152 Hp) 4x4 Automatic μίνι βαν 4 152 Βενζίνη 1991 1995
3.0 V6 (144 Hp) Automatic μίνι βαν 4 144 Βενζίνη 1991 1995
3.0 V6 (144 Hp) μίνι βαν 4 144 Βενζίνη 1991 1995

Dodge Caravan I 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
3.3L (150 Hp) μίνι βαν 150 Βενζίνη 1990 1990
3.0L (141 Hp) μίνι βαν 141 Βενζίνη 1990 1990
2.5L (150Hp) μίνι βαν 150 Βενζίνη 1989 1990
3.0L (136 Hp) μίνι βαν 136 Βενζίνη 1987 1989
2.5L (100 Hp) μίνι βαν 100 Βενζίνη 1987 1990
2.6L (114 Hp) μίνι βαν 114 Βενζίνη 1984 1987
2.2L (84 Hp) μίνι βαν 84 Βενζίνη 1984 1987

Dodge μοντέλα Πίσω στο Dodge μοντέλα