Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

Chevrolet Silverado γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

Silverado 1500 Double Cab IV Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box Silverado 1500 Crew Cab III (facelift 2016) Standard Box Silverado 1500 Crew Cab III (facelift 2016) Short Box Silverado 1500 Double Cab III (facelift 2016) Standard Box Silverado 1500 Regular Cab III (facelift 2016) Standard Box Silverado 1500 Regular Cab III (facelift 2016) Long Box Silverado 1500 Crew Cab III Silverado 1500 Double Cab III Silverado 1500 Regular Cab III Silverado III Silverado I (facelift 2003) Silverado II Silverado I

Chevrolet Silverado 1500 Double Cab IV 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) 4WD Automatic DFM Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic DFM Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
2.7 Turbo (310 Hp) Automatic Με καρότσα 4 310 Βενζίνη 2018
2.7 Turbo (310 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 310 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic DFM Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2018


Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) 4WD Automatic DFM Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic DFM Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic DFM Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2018
2.7 Turbo (310 Hp) Automatic Με καρότσα 4 310 Βενζίνη 2018
2.7 Turbo (310 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 310 Βενζίνη 2018


Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2018
6.2 EcoTec3 V8 (420 Hp) 4WD Automatic DFM Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic DFM Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic DFM Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2018
2.7 Turbo (310 Hp) Automatic Με καρότσα 4 310 Βενζίνη 2018
2.7 Turbo (310 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 310 Βενζίνη 2018

Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2018
5.3 EcoTec3 V8 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2018
4.3 EcoTec3 V6 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2018


Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab III (facelift 2016) Standard Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018

Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab III (facelift 2016) Short Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic 6AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic 6AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic 8AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic 8AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018

Chevrolet Silverado 1500 Double Cab III (facelift 2016) Standard Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic 8AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic 6AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic 8AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic 6AT Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2016 2018

Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab III (facelift 2016) Standard Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2016 2018

Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab III (facelift 2016) Long Box 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2016 2018
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2016 2018
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2016 2018

Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab III 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2014 2016
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2014 2016
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2014 2016
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2014 2016
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2014 2016
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2014 2016

Chevrolet Silverado 1500 Double Cab III 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2014 2016
6.2 V8 EcoTec3 (420 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 420 Βενζίνη 2014 2016
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2014 2016
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 355 Βενζίνη 2014 2016
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2014 2016
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 4 285 Βενζίνη 2014 2016

Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab III 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2014 2016
5.3 V8 EcoTec3 (355 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 355 Βενζίνη 2014 2016
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2014 2016
4.3 V6 EcoTec3 (285 Hp) 4WD Automatic Με καρότσα 2 285 Βενζίνη 2014 2016

Chevrolet Silverado III 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.0 (367 Hp) Crew Cab Standart 1500 Με καρότσα 5 367 Βενζίνη 2006
5.3 (315 Hp) Crew Cab Standart 1500 Με καρότσα 5 315 Βενζίνη 2006
4.8 (295 Hp) Crew Cab Standart 1500 Με καρότσα 5 295 Βενζίνη 2006

Chevrolet Silverado I (facelift 2003) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.6 D (300 Hp) Crew Cab 3500 Automatic Με καρότσα 5 300 πετρέλαιο 2003 2006
6.6 D (300 Hp) Crew Cab 3500 Με καρότσα 5 300 πετρέλαιο 2003 2006
6.0 (300 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 300 Βενζίνη 2003 2006
6.0 (300 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 300 Βενζίνη 2003 2006
5.3 (288 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 288 Βενζίνη 2003 2006
5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 285 Βενζίνη 2003 2006
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 2003 2006
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 2003 2006
4.3 (195 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 195 Βενζίνη 2003 2006
4.3 (195 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 195 Βενζίνη 2003 2006

Chevrolet Silverado II 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.0 (367 Hp) Crew Cab Standart 1500 Με καρότσα 5 367 Βενζίνη 2007 2014
5.3 (315 Hp) Crew Cab Standart 1500 Με καρότσα 5 315 Βενζίνη 2007 2014
4.8 (295 Hp) Crew Cab Standart 1500 Με καρότσα 5 295 Βενζίνη 2007 2014
6.6 D (300 Hp) Crew Cab 3500 Με καρότσα 5 300 πετρέλαιο 2002 2006
6.0 (300 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 300 Βενζίνη 2002 2006
5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 285 Βενζίνη 2002 2006
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 2002 2006
4.3 (195 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 195 Βενζίνη 2002 2006
6.6 D (300 Hp) Crew Cab 3500 Automatic Με καρότσα 5 300 πετρέλαιο 2002 2006
6.0 (300 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 300 Βενζίνη 2002 2006
5.3 (288 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 288 Βενζίνη 2002 2006
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 2002 2006
4.3 (195 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 195 Βενζίνη 2002 2006

Chevrolet Silverado I 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 285 Βενζίνη 1998 2002
5.3 (285 Hp) Crew Cab 1500 4WD Με καρότσα 5 285 Βενζίνη 1998 2002
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 1998 2002
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 4WD Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 1998 2002
4.3 (200 Hp) Crew Cab 1500 Με καρότσα 5 200 Βενζίνη 1998 2002
4.3 (200 Hp) Crew Cab 1500 4WD Με καρότσα 5 200 Βενζίνη 1998 2002
5.3 (288 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 288 Βενζίνη 1998 2002
5.3 (288 Hp) Crew Cab 1500 4WD Automatic Με καρότσα 5 288 Βενζίνη 1998 2002
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 1998 2002
4.8 (275 Hp) Crew Cab 1500 4WD Automatic Με καρότσα 5 275 Βενζίνη 1998 2002
4.3 (200 Hp) Crew Cab 1500 Automatic Με καρότσα 5 200 Βενζίνη 1998 2002
4.3 (200 Hp) Crew Cab 1500 4WD Automatic Με καρότσα 5 200 Βενζίνη 1998 2002

Chevrolet μοντέλα Πίσω στο Chevrolet μοντέλα