Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

Chevrolet Corvette γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

Corvette Coupe (C8) Corvette Convertible (C7) Corvette Coupe (C7) Corvette Targa (C7) Corvette Convertible (C6) Corvette Coupe (C6) Corvette Convertible (YY) Corvette Hardtop (YY) Corvette Coupe (YY) Corvette Coupe IV Corvette Convertible IV

Chevrolet Corvette Coupe (C8) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
6.2 V8 (755 Hp) Automatic κουπέ 2 755 Βενζίνη 2018


Chevrolet Corvette Convertible (C7) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
Grand sport 6.2 V8 (466 Hp) Automatic κάμπριο 2 466 Βενζίνη 2016
Grand sport 6.2 V8 (466 Hp) κάμπριο 2 466 Βενζίνη 2016
Z06 6.2 V8 (659 Hp) Automatic κάμπριο 2 659 Βενζίνη 2014
Z06 6.2 V8 (659 Hp) κάμπριο 2 659 Βενζίνη 2014
Stingray 6.2 V8 (466 Hp) Automatic κάμπριο 2 466 Βενζίνη 2014
Stingray 6.2 V8 (466 Hp) κάμπριο 2 466 Βενζίνη 2014


Chevrolet Corvette Coupe (C7) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
Grand sport 6.2 V8 (466 Hp) Automatic κουπέ 2 466 Βενζίνη 2016
Grand sport 6.2 V8 (466 Hp) κουπέ 2 466 Βενζίνη 2016
Z06 6.2 V8 (659 Hp) Automatic κουπέ 2 659 Βενζίνη 2014
Z06 6.2 V8 (659 Hp) κουπέ 2 659 Βενζίνη 2014

Chevrolet Corvette Targa (C7) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
Stingray 6.2 V8 (466 Hp) Automatic targa 2 466 Βενζίνη 2014
Stingray 6.2 V8 (466 Hp) targa 2 466 Βενζίνη 2014


Chevrolet Corvette Convertible (C6) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
Z06 6.0 i V8 (405 Hp) κάμπριο 2 405 Βενζίνη 2005
Z06 6.0 i V8 (405 Hp) Automatic κάμπριο 2 405 Βενζίνη 2005

Chevrolet Corvette Coupe (C6) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
ZR1 6.2iV8 32V (620 Hp) κουπέ 2 620 Βενζίνη 2005
Z06 7.0 i V8 (513 Hp) κουπέ 2 513 Βενζίνη 2005
Z06 6.2i V8 32V (437 Hp) κουπέ 2 437 Βενζίνη 2005
Z06 6.2i V8 32V (437 Hp) Automatic κουπέ 2 437 Βενζίνη 2005
Z06 6.0 i V8 (405 Hp) κουπέ 2 405 Βενζίνη 2004
Z06 6.0 i V8 (405 Hp) Automatic κουπέ 2 405 Βενζίνη 2004

Chevrolet Corvette Convertible (YY) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.7 i V8 16V (355 Hp) κάμπριο 2 355 Βενζίνη 1999 2004
5.7 i V8 16V (349 Hp) κάμπριο 2 349 Βενζίνη 1999 2004
5.7 i V8 16V (345 Hp) κάμπριο 2 345 Βενζίνη 1999 2004
5.7 i V8 16V (345 Hp) Automatic κάμπριο 2 345 Βενζίνη 1999 2004

Chevrolet Corvette Hardtop (YY) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.7 i V8 16V Z06 (390 Hp) κουπέ 2 390 Βενζίνη 2001 2004
5.7 i V8 16V (355 Hp) κουπέ 2 355 Βενζίνη 1999 2004

Chevrolet Corvette Coupe (YY) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.7 i V8 16V Z06 (411 Hp) κουπέ 2 411 Βενζίνη 2002 2004
5.7 i V8 16V (355 Hp) κουπέ 2 355 Βενζίνη 1999 2004
5.7 i V8 16V (349 Hp) κουπέ 2 349 Βενζίνη 1997 2004
5.7 i V8 16V (345 Hp) κουπέ 2 345 Βενζίνη 1997 2004

Chevrolet Corvette Coupe IV 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.7 i V8 ZR1 (411 Hp) κουπέ 2 411 Βενζίνη 1984 1997
5.7 i V8 (300 Hp) κουπέ 2 300 Βενζίνη 1984 1997
5.7 i V8 (282 Hp) κουπέ 2 282 Βενζίνη 1984 1997
5.7 i V8 (282 Hp) Automatic κουπέ 2 282 Βενζίνη 1984 1997

Chevrolet Corvette Convertible IV 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
5.7 i V8 (300 Hp) κάμπριο 2 300 Βενζίνη 1984 1998
5.7 i V8 (282 Hp) κάμπριο 2 282 Βενζίνη 1984 1998

Chevrolet μοντέλα Πίσω στο Chevrolet μοντέλα