Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

BMW 4 Series γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

4 Series Gran Coupe (F36, facelift 2017) 4 Series Coupe (F32, facelift 2017) 4 Series Convertible (F33, facelift 2017) 4 Series Gran Coupe (F36) 4 Series Convertible (F33) 4 Series Coupe (F32)

BMW 4 Series Gran Coupe (F36, facelift 2017) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
430d (258 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 4 258 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 4 184 Βενζίνη 2017
420d (190 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 4 190 πετρέλαιο 2017
420d (190 Hp) xDrive κουπέ 4 190 πετρέλαιο 2017
420d (190 Hp) κουπέ 4 190 πετρέλαιο 2017
418d (150 Hp) Steptronic κουπέ 4 150 πετρέλαιο 2017
440i (326 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 4 326 Βενζίνη 2017
440i (326 Hp) Steptronic κουπέ 4 326 Βενζίνη 2017
435d (313 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 4 313 πετρέλαιο 2017
430i (252 Hp) Steptronic κουπέ 4 252 Βενζίνη 2017
430i (252 Hp) κουπέ 4 252 Βενζίνη 2017
420i (184 Hp) xDrive κουπέ 4 184 Βενζίνη 2017
420i (184 Hp) Steptronic κουπέ 4 184 Βενζίνη 2017
418d (150 Hp) κουπέ 4 150 πετρέλαιο 2017
430i (252 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 4 252 Βενζίνη 2017
430d (258 Hp) Steptronic κουπέ 4 258 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) κουπέ 4 184 Βενζίνη 2017
420d (190 Hp) Steptronic κουπέ 4 190 πετρέλαιο 2017


BMW 4 Series Coupe (F32, facelift 2017) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
440i (326 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 326 Βενζίνη 2017
440i (326 Hp) xDrive κουπέ 2 326 Βενζίνη 2017
430i (252 Hp) κουπέ 2 252 Βενζίνη 2017
420d (190 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 190 πετρέλαιο 2017
420d (190 Hp) κουπέ 2 190 πετρέλαιο 2017
440i (326 Hp) κουπέ 2 326 Βενζίνη 2017
430i (252 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 252 Βενζίνη 2017
430i (252 Hp) Steptronic κουπέ 2 252 Βενζίνη 2017
420i (184 Hp) κουπέ 2 184 Βενζίνη 2017
420d (190 Hp) xDrive κουπέ 2 190 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 184 Βενζίνη 2017
435d (313 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 313 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) Steptronic κουπέ 2 184 Βενζίνη 2017
440i (326 Hp) Steptronic κουπέ 2 326 Βενζίνη 2017
430d (258 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 258 πετρέλαιο 2017
430d (258 Hp) Steptronic κουπέ 2 258 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) xDrive κουπέ 2 184 Βενζίνη 2017
420d (190 Hp) Steptronic κουπέ 2 190 πετρέλαιο 2017


BMW 4 Series Convertible (F33, facelift 2017) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
440i (326 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 326 Βενζίνη 2017
440i (326 Hp) Steptronic κάμπριο 2 326 Βενζίνη 2017
430i (252 Hp) Steptronic κάμπριο 2 252 Βενζίνη 2017
430i (252 Hp) κάμπριο 2 252 Βενζίνη 2017
420d (190 Hp) Steptronic κάμπριο 2 190 πετρέλαιο 2017
420d (190 Hp) κάμπριο 2 190 πετρέλαιο 2017
430i (252 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 252 Βενζίνη 2017
430d (252 Hp) Steptronic κάμπριο 2 252 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) Steptronic κάμπριο 2 184 Βενζίνη 2017
435d (313 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 313 πετρέλαιο 2017
420i (184 Hp) κάμπριο 2 184 Βενζίνη 2017

BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
430i (252 Hp) κουπέ 5 252 Βενζίνη 2016 2016
425d (224 Hp) κουπέ 5 224 πετρέλαιο 2016 2016
420i (184 Hp) κουπέ 5 184 Βενζίνη 2016 2016
420i (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 184 Βενζίνη 2016 2016
420i (184 Hp) xDrive κουπέ 5 184 Βενζίνη 2016 2016
440i (326 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 326 Βενζίνη 2016 2016
440i (326 Hp) Steptronic κουπέ 5 326 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) Steptronic κουπέ 5 252 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 252 Βενζίνη 2016 2016
425d (224 Hp) Steptronic κουπέ 5 224 πετρέλαιο 2016 2016
420i (184 Hp) Steptronic κουπέ 5 184 Βενζίνη 2016 2016
420d (190 Hp) κουπέ 5 190 πετρέλαιο 2015 2016
420d (190 Hp) xDrive κουπέ 5 190 πετρέλαιο 2015 2016
420d (190 Hp) Steptronic κουπέ 5 190 πετρέλαιο 2015 2016
420d (190 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 190 πετρέλαιο 2015 2016
418d (150 Hp) κουπέ 5 150 πετρέλαιο 2015 2016
418d (150 Hp) Steptronic κουπέ 5 150 πετρέλαιο 2015 2016
435i (306 Hp) Steptronic κουπέ 5 306 Βενζίνη 2014 2016
435i (306 Hp) κουπέ 5 306 Βενζίνη 2014 2016
435i (306 Hp) xDrive κουπέ 5 306 Βενζίνη 2014 2016
435i (306 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 306 Βενζίνη 2014 2016
435d (313 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 313 πετρέλαιο 2014 2016
430d (258 Hp) Steptronic κουπέ 5 258 πετρέλαιο 2014 2016
430d (258 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 258 πετρέλαιο 2014 2016
428i (245 Hp) κουπέ 5 245 Βενζίνη 2014 2016
428i (245 Hp) xDrive κουπέ 5 245 Βενζίνη 2014 2016
428i (245 Hp) Steptronic κουπέ 5 245 Βενζίνη 2014 2016
428i (245 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 245 Βενζίνη 2014 2016
420i (184 Hp) κουπέ 5 184 Βενζίνη 2014 2016
420i (184 Hp) Steptronic κουπέ 5 184 Βενζίνη 2014 2016
420i (184 Hp) xDrive κουπέ 5 184 Βενζίνη 2014 2016
420i (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 184 Βενζίνη 2014 2016
420d (184 Hp) κουπέ 5 184 πετρέλαιο 2014 2015
420d (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 5 184 πετρέλαιο 2014 2015
420d (184 Hp) xDrive κουπέ 5 184 πετρέλαιο 2014 2015
420d (184 Hp) Steptronic κουπέ 5 184 πετρέλαιο 2014 2015
418d (143 Hp) κουπέ 5 143 πετρέλαιο 2014 2015
418d (143 Hp) Steptronic κουπέ 5 143 πετρέλαιο 2014 2015
418d (143 Hp) Steptronic κουπέ 5 143 πετρέλαιο 2014 2015


BMW 4 Series Convertible (F33) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
440i (326 Hp) Steptronic κάμπριο 2 326 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 252 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) Steptronic κάμπριο 2 252 Βενζίνη 2016 2016
440i (326 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 326 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) κάμπριο 2 252 Βενζίνη 2016 2016
425d (224 Hp) Steptronic κάμπριο 2 224 πετρέλαιο 2016 2016
425d (224 Hp) κάμπριο 2 224 πετρέλαιο 2016 2016
420i (184 Hp) κάμπριο 2 184 Βενζίνη 2016 2016
420i (184 Hp) Steptronic κάμπριο 2 184 Βενζίνη 2016 2016
435i (306 Hp) κάμπριο 2 306 Βενζίνη 2014 2016
435i (306 Hp) xDrive κάμπριο 2 306 Βενζίνη 2014 2016
435i (306 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 306 Βενζίνη 2014 2016
435i (306 Hp) Steptronic κάμπριο 2 306 Βενζίνη 2014 2016
435d (313 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 313 πετρέλαιο 2014 2016
430d (258 Hp) Steptronic κάμπριο 2 258 πετρέλαιο 2014 2016
428i (245 Hp) κάμπριο 2 245 Βενζίνη 2014 2016
428i (245 Hp) Steptronic κάμπριο 2 245 Βενζίνη 2014 2016
428i (245 Hp) xDrive Steptronic κάμπριο 2 245 Βενζίνη 2014 2016
425d (218 Hp) κάμπριο 2 218 πετρέλαιο 2014 2016
425d (218 Hp) Steptronic κάμπριο 2 218 πετρέλαιο 2014 2016
420i (184 Hp) κάμπριο 2 184 Βενζίνη 2014 2016
420i (184 Hp) Steptronic κάμπριο 2 184 Βενζίνη 2014 2016
420d (184 Hp) κάμπριο 2 184 πετρέλαιο 2014 2015
420d (184 Hp) Steptronic κάμπριο 2 184 πετρέλαιο 2014 2015

BMW 4 Series Coupe (F32) 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)
440i (326 Hp) xDrive κουπέ 2 326 Βενζίνη 2016 2016
440i (326 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 326 Βενζίνη 2016 2016
420i (184 Hp) xDrive κουπέ 2 184 Βενζίνη 2016 2016
420i (184 Hp) Steptronic κουπέ 2 184 Βενζίνη 2016 2016
420i (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 184 Βενζίνη 2016 2016
440i (326 Hp) κουπέ 2 326 Βενζίνη 2016 2016
440i (326 Hp) Steptronic κουπέ 2 326 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) Steptronic κουπέ 2 252 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 252 Βενζίνη 2016 2016
430i (252 Hp) κουπέ 2 252 Βενζίνη 2016 2016
425d (224 Hp) Steptronic κουπέ 2 224 πετρέλαιο 2016 2016
425d (224 Hp) κουπέ 2 224 πετρέλαιο 2016 2016
420i (184 Hp) κουπέ 2 184 Βενζίνη 2016 2016
420d (190 Hp) κουπέ 2 190 πετρέλαιο 2015 2016
420d (190 Hp) Steptronic κουπέ 2 190 πετρέλαιο 2015 2016
418d (150 Hp) κουπέ 2 150 πετρέλαιο 2015 2016
418d (150 Hp) Steptronic κουπέ 2 150 πετρέλαιο 2015 2016
430d (258 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 258 πετρέλαιο 2014 2016
425d (218 Hp) κουπέ 2 218 πετρέλαιο 2014 2016
425d (218 Hp) Steptronic κουπέ 2 218 πετρέλαιο 2014 2016
435i (306 Hp) κουπέ 2 306 Βενζίνη 2013 2016
428 xi (245 Hp) xDrive κουπέ 2 245 Βενζίνη 2013 2016
428i (245 Hp) κουπέ 2 245 Βενζίνη 2013 2016
420i (184 Hp) κουπέ 2 184 Βενζίνη 2013 2016
420i (184 Hp) xDrive κουπέ 2 184 Βενζίνη 2013 2016
420d (184 Hp) κουπέ 2 184 πετρέλαιο 2013 2015
420d (184 Hp) Steptronic κουπέ 2 184 πετρέλαιο 2013 2015
420d (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 184 πετρέλαιο 2013 2015
420d (184 Hp) xDrive κουπέ 2 184 πετρέλαιο 2013 2015
435i (306 Hp) Automatic κουπέ 2 306 Βενζίνη 2013 2016
435i (306 Hp) xDrive Automatic κουπέ 2 306 Βενζίνη 2013 2016
428xi (245 Hp) xDrive Automatic κουπέ 2 245 Βενζίνη 2013 2016
428i (245 Hp) Automatic κουπέ 2 245 Βενζίνη 2013 2016
435i (306 Hp) xDrive κουπέ 2 306 Βενζίνη 2013 2016
435d (313 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 313 πετρέλαιο 2013 2016
430d (258 Hp) Steptronic κουπέ 2 258 πετρέλαιο 2013 2016
420i (184 Hp) xDrive Steptronic κουπέ 2 184 Βενζίνη 2013 2016
420i (184 Hp) Steptronic κουπέ 2 184 Βενζίνη 2013 2016

BMW μοντέλα Πίσω στο BMW μοντέλα