Αυτοκίνητο τεχνικές προδιαγραφές και την οικονομία καυσίμου / κατανάλωση / mpg

Apollo IE γενιές, Τεχνικές προδιαγραφές και οικονομία καυσίμου (κατανάλωση, mpg)

Apollo IE 

τροποποιήσεις (κινητήρας) Τύπος κουπέ Πόρτες δύναμη(ιπποδύναμη) Τύπος καυσίμου Έτος έναρξης της παραγωγής(έτος) Έτος διακοπής της παραγωγής(έτος)

Apollo μοντέλα Πίσω στο Apollo μοντέλα